Valerian Root - Genel Bilgiler

Valerian (Valeriana officinalis L.)

Valerian, Asya ve Avrupa’da doğal olmak üzere, dünyanın birçok yerinde yetişen bir bitkidir. Adı Latince sağlıklı veya güçlü anlamına gelen “valere” kökünden gelmektedir. Aktivitesini oluşturan maddeler kök kısmında bulunur. Geleneksel olarak 2000 yıldır sakinleştirici ve anksiyete giderici olarak kullanılmaktadır. Örneğin MÖ 2. yüzyılda Galen uyku bozukluklarının tedavisinde kullanmıştır. Buna benzer türler geleneksel Çin ve Hint tıbbında kullanılmıştır. Deriye sürülen formları yara iyileşmesi ve aknede, ağızdan alınan formları sindirim sistemi problemleri, gaz, konjestif kalp yetmezliği, idrar yolu hastalıkları ve anjinada (göğüs ağrısı) kullanılmıştır.

Valerian ekstreleri ABD ve Avrupa’da 1800’lü yılların ortalarından başlayarak gün geçtikçe popüler hale gelmiş, doktorlar ve halk arasında sakinleştirici ilaçlar yerini alana kadar sıkça kullanılmıştır. Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya’da halen uyku bozukluğu ve anksiyete tedavisinde sıkça kullanılmaktadır. Valerian’ın etkin maddesi bilinmemesine rağmen, valerenic asit’in standardize edilmiş preparatları kullanılmaktadır.

Sinonimleri

All-heal, amantilla, balderbrackenwurzel, baldrian, baldrianwurzel, baldrion, Belgian valerian, blessed herb, capon's tail, common valerian, English valerian, Ze91019, fragrant valerian, garden heliotrope, garden valerian, German valerian, great wild valerian, heliotrope, herba benedicta, Indian valerian, Jacob's ladder, Japanese valerian, katzenwurzel, laege-baldrian, Li 156, Mexican valerian, Nervex®, Neurol®, Orasedon®, pacific valerian, phu, phu germanicum, phu parvum, pinnis dentatis, racine de valèriane, radix valerian, red valerian, Sanox-N®, Sedonium®, setewale capon's tail, setwall, setwell, tagara, theriacaria, Ticalma®, Valeriana edulis, Valeriana faurieri, Valeriana foliis pinnatis, Valeriana jatamansi, Valeriana radix, Valeriana sitchensis, Valeriana wallichii, valariana, Valerianaceae (aile), Valerianaheel®, valeriane, Valmane®, vandal root, Vermont valerian, wild valerian.

Bilimsel Araştırmalar

Kullanım alanları, insan veya hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar sonucu ortaya konmuştur. Güvenilirliği ve etkinliği konusunda her seferinde başarı sağlanamamıştır. Kullanımıyla ilgili ciddi durumlarda, konusunda uzman bir doktora danışılmalıdır.

Bilimsel Araştırmalarla Ortaya Konan Kullanım Alanları

Değerlendirme*

Anksiyete Bozukluklarına Kullanımı

Birçok araştırma valerian’ın nonspesifik anksiyetede etkili olduğunu göstermiştir. Passionflower, ve St. John's wort gibi bitkilerle kombinasyonları da anksiyete tedavisinde kullanılmaktadır. Ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç bulunmaktadır.

C

Depresyonda Kullanımı

Bu alanda yeterli miktarda bilimsel araştırma bulunmamaktadır.

C

Uyku Bozuklukları (İnsomnia)’nda Kullanımı

Birçok çalışmada valerian’ın uyku kalitesini artırdığı ve uyku süresini uzattığı gösterilmiştir. Sürekli gece kullanımının uygun bir kullanım şekli olabileceği ortaya konmuştur. Ancak bu konuda daha fazla bilimsel araştırmaya ihtiyaç bulunmaktadır.

C

Menapoz Yakınmalarında Kullanımı

Bu alanda yeterli miktarda bilimsel araştırma bulunmamaktadır.

C

Sakinleştirici Olarak Kullanımı

Valerian’ın sakinleştirici olarak spesifik kullanımı konusunda araştırma bulunmamasına rağmen, başka maksatlarla yapılan çalışmalarda sakinleştirici etkilerinin olabileceği bildirilmiştir. Ancak uyku bozuklukları için kullanıldığı dozlarda sakinleştirici etkisi gözlenmemektedir.

C

*Değerlendirme

A: Kullanımı için çok kuvvetli bilimsel veriler bulunmaktadır

B: Kullanımı için kuvvetli bilimsel veriler bulunmaktadır

C: Kullanımı için belirsiz bilimsel veriler bulunmaktadır

D: Kullanımına karşı zayıf bilimsel veriler bulunmaktadır

F: Kullanımına karşı güçlü bilimsel veriler bulunmaktadır

Geleneksel Kullanım Alanları

Aşağıda belirtilen kullanım alanları geleneksel veya bilimsel varsayımlara dayanmaktadır. Çoğunluğu insanlarda doğrudan denenmemiş ve güvenlik aralığı ve etkinliği her seferinde ispatlanmamıştır. Bu etkilerin bazıları ciddi olabilir ve konusunda uzman bir doktor tarafından değerlendirilmelidir.

Akne, amenore (mentruasyonun olması), anjina (göğüs ağrısı), anoreksi (iştahsızlık), epileptik nöbete karşı, terlemeye karşı, antiviral, artirit, astım, şişkinlik, bronkospazm, konjestif kalp yetmezliği, kabızlık, öksürük, kramp (karın, pelvik, menstruel), sindirim problemleri, diüretik (idrar söktürücü), dismenore (ağrılı menstruel siklus), Menstruel kanama artışı, epilepsi, yorgunluk, ateş, gaz, akşamdan kalma, baş ağrısı, kalp hastalığı, mide yangısı, tansiyon yüksekliği, HIV, sıcak basması, efam (hipokondria), irritabl barsak sendromu, karaciğer hastalıkları, kızamık, hafıza geliştirici, migren, duygulanım düzeltici, kas ağrısı/spazm/gerilme, bulantı, sinir ağrısı, ağrı kesici, acelecilik, mide ülseri, premenstruel sendrom, huzursuz ayak sendromu, romatizmal ağrı, deri hastalıkları, stres, üriner sistem hastalıkları, vajinal enfeksiyonlar, baş dönmesi (vertigo), viral gastroenterit, görme problemleri, trankilizanları bırakmada kullanılmaktadır.

Dozaj

Aşağıda belirtilen dozlar bilimsel araştırmalar, yayınlar, geleneksel kullanım veya uzman görüşlerine dayanmaktadır. Birçok bitki ve katkı maddesi geniş araştırmalarla test edilmemiş ve güvenli aralık ve etkinliği ispatlanmamıştır. Ticari markalar farklı katkı maddelerinin kullanılması ile farklı olabilir. Aşağıda belirtilen dozlar tüm ürünler için uygun olmayabilir. Bu nedenle ürün broşürünü okuyarak kullanmadan önce konusunda uzman bir doktora danışınız.

Onsekiz Yaş Üstündeki Yetişkinlerde Dozaj

Suyla veya su-etanol karışımı ile yapılan ekstrelerinin 400-900 mg (1.5-3 g bitkiye tekabül eder) dozunda uyumadan 30-60 dk kadar önce alınabileceği bildirilmiştir. Formülasyonu çalışılmamasına rağmen, eski tarihlerde çay formunda (1.5-3 g kök kısmı 150 ml su içersinde 5-10 dk kaynatılarak elde edilmiş) kullanılmıştır. Valerian’ın 300-1800 mg aralığındaki kapsülleri ağız yoluyla alınabilir.

Çocuklarda Dozaj

Çocuklardaki kullanımı hakkında yeterli veri bulunmamaktadır.

Alerji

Valerianaceae bitki ailesi türlerine karşı alerjisi olan kişilerde valerian’a karşı da alerji gözlenebilir.

Yan Etkiler ve Uyarılar

Çalışmalarda, valerian’ın 4-6 hafta boyunca tavsiye edilen dozlarda kullanımının iyi tolere edildiği bildirilmiştir. Bazen baş ağrısı, duyarlılık artışı (eksitabilite), mide şikayetleri, huzursuzluk, baş dönmesi, ataksi ve hipotermi bulguları bildirilmiştir. Kronik kullanımda (2-4 aydan fazla kullanım) uyku bozukluklarına yol açabileceği bildirilmiştir. Valerian alımından birkaç saat sonra komplike düşünme gerektiren işlerde konsantrasyon azalabilir. Bu nedenle araba ve ağır iş arabası kullanan kişilerin kullanımdan sonra dikkat etmesi gereklidir. Bazı çalışmalar ise valerian’ın sakinleştirici etkisinin olmadığını savunmaktadırlar.

Valerian ekstresini yüksek doz alan kişilerde akşamdan kalmaya benzer etkilerin olabileceği bildirilmiştir. Kronik yüksek doz valerian’ın uzun süre kullanımından sonra aniden bırakılırsa zihin karışıklığı (konfüzyon) ve kalp atım hızında artma (taşikardi) gözlenebilir. Bu tip semptomlar benzodiazepin grubu ilaçlardan (anksiyete ve uyku bozukluklarında kullanılan bir ilaç grubu) olan lorazepam alımı ile düzeltilebilir. Bilimemektedir ancak valerian ve benzodiazepinler beyin üzerinde aynı aktiviteyi gösteriyor (GABA üzerinden) olabilirler.

Valerian da içeren çoklu bitki karışımlarının karaciğer toksisitesi yapabileceği bildirilmiştir. Bununla beraber bu gibi durumlarda valerian’ın karaciğer toksisitesine katkısı bilinmemektedir.

Gebelik ve Emzirme

Bu konuda sınırlı sayıda veri olması nedeniyle gebe ve emziren annelerde önerilmemektedir.

Etkileşimler

Birçok bitki ve katkı maddesinin diğer bitki, katkı maddeleri, ilaç ve yiyecek maddeleri ile etkileşimleri büyük oranda test edilmemiştir. Aşağıda belirtilecek liste, bilimsel yayınlara, laboratuar deneylerine veya geleneksel kullanımla elde edilen bilgilere dayandırılmaktadır. Her zaman ürüne ait bilgiler okunmalıdır. Şayet tıbbi amaçla veya diğer ilaçlarla, bitkilerle, katkı maddeleriyle birlikte alınıyorsa, kullanmadan önce konusunda uzman bir doktora danışılmalıdır.

İlaç Etkileşimleri

Hayvan ve insan çalışmalarında valerian’ın bazı ilaçlarla birlikte uyuşukluk belirtilerini artırabileceği bildirilmiştir. Örneğin benzodiazepinlerden lorazepam veya diazepam, barbitüratlardan fenobarbital, narkotiklerden kodein, bazı antidepresan ve alkol ile birlikte kullanımı bu tip etkilere yol açabilir. Bu nedenle bu gibi durumlarda araba veya ağır iş makinaları kullananlar dikkatli olmalıdırlar. Bir insan çalışmasında valerian ve bir beta bloker olan propranolol’un birlikte kullanımının konsantrasyonu azalttığı gösterilmiştir. Ayrıca bir vakada valerian, loperamide ve St. John's wort (Hypericum perforatum L.)’un birlikte kullanımının kısa süreli sersemliğe yol açtığı bildirilmiştir.

Valerian ile birlikte duygu durum bozuklukarında kullanılan fluoxetine alan alkollü bir kişide ajitasyon, anksiyete ve kendine zarar verme hali ortaya çıktığı bildirilmiştir. Bilgi bulunmamasına rağmen teorik olarak valerian, epilepsi tedavisinde kullanılan ajanlarla etkileşimde bulunabilir. Valerian’ın yüksek alkol içeren solüsyonları (%15-90) metronidazol veya disulfiram ile birlikte alındığında teorik olarak kusmaya yol açabilir. Valerian, karaciğerde metabolize edilen ilaçlarla veya vazopressin ile etkileşime girebilir.

Bitkisel Ürün ve Besin Katkı Maddeleriyle Etkileşimler

Teorik olarak valerian bazı bitki veya katkı maddeleriyle birlikte kullanıldığında bitkinliğe yol açabilir.

Bir vakada valerian, loperamide ve St. John's wort (Hypericum perforatum L.)’un birlikte kullanımının kısa süreli sersemliğe yol açtığı bildirilmiştir. Valerian’ın, St. John's wort ve kava ile birlikte tek doz kullanımının kusma, terleme, kas krampı, yorgunluk, nabız artışı ve tansiyon artışına yol açtığı bildirilmiştir. Valerian karaciğerde metabolize olan bitki ve katkı maddeleri ile etkileşime girebilir.

Kaynaklar

1. Andreatini R, Sartori VA, Seabra ML, et al. Effect of valepotriates (valerian extract) in generalized anxiety disorder: a randomized placebo- controlled pilot study. Phytother Res 2002;16(7):650-654.

2. Diaper A, Hindmarch I. A double-blind, placebo-controlled investigation of the effects of two doses of a valerian preparation on the sleep, cognitive and psychomotor function of sleep-disturbed older adults. Phytother.Res 2004;18(10):831-836.

3. Dominguez RA, Bravo-Valverde RL, Kaplowitz BR, et al. Valerian as a hypnotic for Hispanic patients. Cultur Divers Ethni Minor Psychol 2000;6(1):84 -92.

4. Francis AJ, Dempster RJ. Effect of valerian, Valeriana edulis, on sleep difficulties in children with intellectual deficits: randomized trial. Phytomedicine 2002;9(4):273- 279.

5. Eadie MJ. Could valerian have been the first anticonvulsant? Epilepsia 2004;45(11):1338-1343.

6. Garges HP, Varia I, Doraiswamy PM. Cardiac complications and delirium associated with valerian root withdrawal. JAMA 1998;280(18):1566- 1567.

7. Garrard J, Harms S, Eberly LE, et al. Variations in product choices of frequently purchased herbs: caveat emptor. Arch Intern.Med 10-27-2003;163(19):2290-2295.

8. Giedke H, Breyer-Pfaff U. Critical evaluation of the effect of valerian extract on sleep structure and sleep quality. Pharmacopsychiatry 2000;33(6):239.

9. Gutierrez S, Ang-Lee MK, Walker DJ, et al. Assessing subjective and psychomotor effects of the herbal medication valerian in healthy volunteers. Pharmacol Biochem Behav 2004;78(1):57-64.

10. Kuhlmann J, Berger W, Podzuweit H, et al. The influence of valerian treatment on "reaction time, alertness and concentration" in volunteers. Pharmacopsychiatry 1999;32(6):235-241.

11. Muller D, Pfeil T, von den Driesch V. Treating depression comorbid with anxiety--results of an open, practice-oriented study with St John's wort WS 5572 and valerian extract in high doses. Phytomedicine 2003;10 Suppl 4:25-30.

12. Stevinson C, Ernst E. Valerian for insomnia: systematic review of randomized clinical trials. Sleep Med 2000;1:91-99.

13. Sun J. Morning/Evening menopausal formula relieves menopausal symptoms: a pilot study. J Altern Complement Med 2003;9(3):403-409.

14. Taibi DM, Bourguignon C, Taylor AG. Valerian use for sleep disturbances related to rheumatoid arthritis. Holist Nurs Pract 2004;18(3):120- 126.

15. Ziegler G, Ploch M, Miettinen-Baumann A, et al. Efficacy and tolerability of valerian extract LI 156 compared with oxazepam in the treatment of non-organic insomnia a randomized, double-blind, comparative clinical study. Eur J Med Res 2002;7(11):480-486.


Cart  

No products

Shipping 0,00 €
Total 0,00 €

Cart Check out